Välkomna till Rökholmens Småbåts Hamn

Bolaget som heter Rökholmens Småbåts Hamn AB (Org nr:556425-5585).

Ett förtydligande av hamnbestämmelser och parkeringsregler finns nu och de kommer att gälla från och med 2013.

Vi som äger Rökholmens Småbåts Hamn AB är Fam. Dahllöf , nedan finner Ni mail och
telefon. Vi föredrar att mail används men i brådskande ärenden alt. felanmälan är det bra
om Ni ringer alt sms:ar.

Hoppas på en bra säsong samt ett bra samarbete.

Med vänlig hälsning
Pelle Dahllöf